MEEY LAND TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày 21/07/2022. Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã tổ chức thành công đại hội cổ đông tại Trung tâm Hội nghị Star Galaxy, Số 87 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 21/07/2022. Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Theo báo cáo hoạt động doanh nghiệp, Meey Land đã tập trung vào việc xây dựng đội ngũ trong vòng 1,5 năm đầu tiên và dành 1,5 năm tiếp theo cho công tác xây dựng cơ chế vận hành và hoàn thiện các sản phẩm của Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Land. 

Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhân sự phải kết hợp làm việc online và offline, Meey Land cũng phải trải qua 1 năm sóng gió. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Doanh thu công ty trong năm tài chính 2021 đạt 109 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng đạt những giải thưởng danh giá như Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc 2021, Giải thưởng Sao Khuê năm 2022 và Giải thưởng TOP 10 Nhà cung cấp Dịch vụ Bất động sản xuất sắc năm 2021.

Trong năm 2021 cũng như 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã nhanh chóng ban hành những nghị quyết, giải pháp nhằm chỉ đạo, điều chỉnh các hoạt động của công ty. Nhờ đó, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tạo việc làm cho các cán bộ nhân viên, tăng tích lũy đầu tư phát triển công ty và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT, đây là kết quả của sự đồng tâm hợp lực của Ban điều hành, các cổ đông và sự cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land từ những ngày đầu tiên cho tới hôm nay. Đồng thời, công ty đã may mắn nhận được sự dẫn lối của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ của bộ ban ngành cũng như các hội/hiệp hội chuyên ngành đối tác và khách hàng.

Chủ tịch Hoàng Mai Chung phát biểu tại sự kiện

Trong năm 2021, Meey Land đã bắt tay hợp tác chiến lược với ông lớn kiểm toán toàn cầu là PwC để tư vấn rà soát mục tiêu chiến lược và mô hình kinh doanh với tầm nhìn dài hạn. Sau hơn 6 tháng đồng hành, tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được trong giai đoạn I và II trước đó, song song với triển khai giai đoạn III, hai đơn vị tiếp tục hợp tác triển khai dự án “MEY 2 – hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, vận hành” nhằm giải bài toán tối ưu nguồn nhân lực và phát triển, mở rộng hiệu quả.

Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất những văn kiện quan trọng

Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất những văn kiện quan trọng:

  • Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên
  • Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022
  • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2022
  • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty
  • Tờ trình về việc thông qua việc vay vốn của các đối tượng, cá nhân, tổ chức tín dụng

Trong năm tài chính 2022, Meey Land đặt ra kế hoạch đạt mức doanh thu 150 tỷ đồng và tăng mức lợi nhuận sau thuế so với năm 2021. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA MEEY LAND

VUI LÒNG TRUY CẬP MEEYLAND.COM