Nguyên tắc và thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

Trong kinh doanh, các đơn vị doanh nghiệp đều phải ghi lại doanh thu của từng ngày để dễ dàng quyết toán cũng như xác định doanh thu của mình một cách cụ thể. Đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác nhau thì thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng hay dịch vụ, bất động sản cũng sẽ khác nhau. Bài viết dưới đây của MeeyLand sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực này. 

Thời điểm ghi nhận doanh thu là gì?

Thời điểm ghi nhận doanh thu là gì?
Thời điểm ghi nhận doanh thu là gì?

Thời điểm ghi nhận doanh thu nói chung được hiểu là:

 • Đối với hoạt động bán hàng thì đây là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hóa của bên bán với bên mua.
 • Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thì đây là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho bên mua hoặc thời điểm thành lập hóa đơn. Nếu thời điểm lập hóa đơn được xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm ghi nhận doanh thu là lúc lập hóa đơn.
 • Hàng hóa loại dịch vụ được bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng, dịch vụ trả tiền một lần. Số tiền này không bao gồm tiền lãi trả góp hay trả chậm.
 • Đối với loại dịch vụ hàng hóa để trao đổi hay biếu tặng, tiêu dùng trong nội bộ thì xác định theo giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tính tại thời điểm diễn ra hoạt động biếu tặng hoặc trao đổi cũng như xuất dùng trong nội bộ.
 • Đối với hàng hóa được gia công là tiền thu của hoạt động gia công, bao gồm tiền công, chi phí nguyên vật liệu cho việc gia công.
 • Đối với đơn vị giao hàng cho các đại lý ký gửi và nhận bán đúng giá thì hưởng hoa hồng là tổng tiền bán hàng. Còn các doanh nghiệp nhận làm đại lý bán đúng giá thì doanh thu là tiền hoa hồng theo hợp đồng đã được ký kết.
 • Đối với doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản là tiền thì bên thuê phải trả từng kỳ theo hợp đồng. Nếu bên thuê trả trước nhiều năm thì doanh thu phải tính phân bổ với số năm tương ứng. 
 • Đối với các hoạt động tín dụng cho thuê tài chính thì doanh thu là tiền lãi theo kỳ.
 • Đối với các hoạt động vận tải thì doanh thu được tính bằng tổng doanh thu vận chuyển hàng hóa, hành khách, đại lý.
 • Đối với các hoạt động cung cấp điện nước thì doanh thu là số tiền được ghi trên hóa đơn vào ngày xác nhận chỉ số của công tơ. 
 • Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì doanh thu là giá của công trình, hạng mục hoặc giá trị số lượng xây dựng, lắp đặt.

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng hóa được quyết định như thế nào? Nguyên tắc của việc này là gì?

Về nguyên tắc

 • Khi doanh nghiệp hoàn toàn chuyển phần lớn về rủi ro cũng như lợi ích vào quyền sở hữu sản phẩm. 
 • Phía doanh nghiệp không còn được nắm giữ quyền quản lý hàng hóa. Ví dụ người sở hữu hay quyền được kiểm soát hàng hóa.
 • Đảm bảo cho các khoản doanh thu được xác định chắc chắn trong doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được thu lại các khoản lợi ích kinh tế từ hoạt động bán hàng của mình.
 • Doanh nghiệp cần phải xác định các khoản chi phí liên quan đến hoạt động giao dịch bán hàng.

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng là thời điểm mà hàng hóa đã được bàn giao lại cho bên mua hàng. Lúc này, doanh nghiệp đã trao toàn bộ quyền sở hữu sản phẩm cũng như sử dụng sản phẩm cho bên mua hàng. Thời điểm ghi nhận doanh thu cũng được xác định ở thời điểm viết hóa đơn bán hàng cho bên mua và bên mua đã thanh toán đủ tiền. 

Thời điểm ghi nhận doanh thu trong các lĩnh vực khác

Tương tự như thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng thì thời điểm ghi nhận doanh thu trong các lĩnh vực khác cũng được xác định cụ thể với các nguyên tắc cụ thể.

Thời điểm ghi nhận doanh thu từ hoạt động buôn bán bất động sản

Ghi nhận doanh thu trong buôn bán bất động sản như thế nào?
Ghi nhận doanh thu trong buôn bán bất động sản như thế nào?

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bất động sản gồm:

 • Đảm bảo bất động sản đã được hoàn thành xong và bàn giao cho bên mua bất động sản. Doanh nghiệp lúc này đã chuyển toàn bộ rủi ro và quyền sở hữu, sử dụng bất động sản cho bên mua.
 • Sau khi bàn giao, doanh nghiệp không còn quyền hạn và nghĩa vụ đối với bất động sản nữa.
 • Các khoản doanh thu phải được xác định chắc chắn.

Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm doanh nghiệp đã bàn giao bất động sản. Lúc này sẽ ghi nhận doanh thu và tính thuế thu nhập cá nhân. Bên phía doanh nghiệp phải quyết toán thuế và ghi nhận những chi phí liên quan đến hoạt động mua bán bất động sản của mình.

Xem thêm: Khái niệm và cách tính doanh thu thuần như thế nào chuẩn nhất?

Thời điểm ghi nhận doanh thu từ hợp đồng kinh tế

Ghi nhận doanh thu trong hợp đồng kinh tế
Ghi nhận doanh thu trong hợp đồng kinh tế

Những nguyên tắc bạn cần chú ý để ghi nhận doanh thu là:

 • Trong hợp đồng kinh tế nêu rõ quy định bán hàng và dịch vụ cung cấp sau khi bán hàng. Do đó, bạn cần phải ghi nhận doanh thu bán hàng riêng và doanh thu cung cấp dịch vụ riêng.
 • Nếu hợp đồng quy định bên bán hàng là bên lắp đặt sản phẩm thì thời điểm ghi nhận doanh thu sẽ là sau khi việc lắp đặt được thực hiện xong.
 • Nếu bên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc chiết khấu thì chỉ được ghi nhận doanh thu khi thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ đối với bên mua hàng.

Thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hợp đồng kinh tế là thời điểm được xác định ở khoảng thời gian doanh nghiệp hoàn thành tất cả các yêu cầu trong hợp đồng.

Trên đây là những thông tin về thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng. Các bạn hãy tham khảo thông tin bài viết và những tin tức liên quan để hiểu rõ hơn về những nguyên tắc cũng như thời điểm ghi nhận doanh thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA MEEY LAND

VUI LÒNG TRUY CẬP MEEYLAND.COM